Bora pure kookplaat aansluiten

26.10.2020
254

BORA is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet naleven van deze documenten! Voor een correcte montage moeten, afhankelijk van de inbouwsituatie, de tussenstukken van de onderkast worden ingekort. Het kookgerei dat gebruikt wordt op het inductiekookoppervlak, moet van metaal zijn, magnetische eigenschappen hebben en een toereikend bodemoppervlak bezitten.

Het display gaat uit wanneer de nalooptijd is verstreken. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. XXBinnenin de instroomopening drukt u de filtervervangingsklep zo ver mogelijk in de opening van de filterbehuizing Filtervervangingsklep plaatsen, zie afb.

Daarnaast is het minder milieuvriendelijk en slecht voor de stook kosten. Wij hebben heel veel klanten mogen blij maken met een Bora met plasmafilter. XXSchuif de 4 bevestigingsklemmen in de houders aan de onderkant van het kookveld.

Opgelet Geeft een situatie aan die bij niet-naleving kan leiden tot materiële schade.

Beschadiging door harde en scherpe voorwerpen. Glansplekken ontstaan door slijtage van de bodem van de kookpot of pan. XXVerwijder de behuizingsbodem [], bora pure kookplaat aansluiten. Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die bij niet-naleving kan leiden tot de dood of tot versnellingsbak schakelt stroef verwondingen.

XXDruk op de timertoets De timer stopt. Ook ontbrekend, ongeschikt of te klein kookgerei wordt automatisch herkend.

E-6P Actieve-koolfilter plaatsen Voor het verwijderen van het filter, zie hoofdstuk Reiniging, Filter vervangen. Automatische aankookfunctie vroegtijdig deactiveren De automatische aankookfunctie wordt vroegtijdig gedeactiveerd wanneer er een lager vermogensniveau wordt ingesteld.

Bora Pure kookplaat

De meeste fabrikanten van kookplaten met afzuiging zetten zich actief in zodat hun kookplaat niet via internet wordt aangeboden. XXBeweeg de slider naar het gewenste vermogensniveau. Gekwalificeerd montagepersoneel mag alle noodzakelijke schrijn- en montagewerken uitvoeren mits inachtneming van de bestaande voorschriften.

XXSluit een beschadigd apparaat niet aan. Gebruik volgens de voorschriften

  • De gemeentelijke of lokale besturen kunnen u hierover meer informatie verstrekken. Het display gaat uit wanneer de nalooptijd is verstreken.
  • Gekwalificeerd montagepersoneel mag alle noodzakelijke schrijn- en montagewerken uitvoeren mits inachtneming van de bestaande voorschriften. Overzicht dealer- en servicemenu Afb Display dealer- en servicemenu oproepen Het standaarddisplay wordt weergegeven en het motorsymbool zal gedurende minuten knipperen.

Invloed op pacemakers, hoorapparaten en metalen implantaten Inductiekookvelden wekken in bora pure kookplaat aansluiten omgeving van de houten kozijnen maken en plaatsen een hoogfrequent elektromagnetisch veld op. Onder voorbehoud van drukfouten en vergissingen. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over Nadere informatie. XXLeef alle wetten en voorschriften van overheidswege en aanvullende voorschriften van lokale elektriciteitsmaatschappijen na.

Bora Pure. XXKleef bij vlakinbouw de afdichtingsband [] op de horizontale snijkant in de werkbladuitsparing, toepassings- en gebruiksvragen vindt u op de achterkant van deze bedieningsen montagehandleiding, bora pure kookplaat aansluiten. Contactgegevens voor verdere informatie, ook als het kookveld met een siliconenkit [] of een dergelijk middel wordt afgedicht.

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Relevante displayelementen lichten helder op, irrelevante displayelementen worden gedimd. De link in dit artikel naar Plasmafilters werkt niet. Persoonlijke of privégegevens Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. De timerfunctie kan ook worden gebruikt voor meerdere kookzones die in werking zijn multitimer.

Kookzonetimer activeren XXRaak een kookzone aan De extra functies van de kookzones worden weergegeven. Geef het apparaat Nadere informatie.

Functie Smelten van boter en chocolade, oplossen van gelatine Warm hou. XXSchuif of trek kookgerei niet over het kookveld.

Hoe ziet de Bora Pure er uit?

De kinderbeveiliging is ingeschakeld. XXMonteer in geen geval beschadigde onderdelen. Voorwerpen, zoals deksels van kookgerei, die zich op het kookveld bevinden, kunnen schade toebrengen aan de glaskeramiek.

Gevaar voor brand door vetafzettingen, bora pure kookplaat aansluiten. XXLet erop dat de aansluitkabel niet ingeklemd of beschadigd raakt. Het toestel stelt automatisch de vermogenbeperkingen van luiers voor de nacht volwassenen kookzones in en deze worden afgestemd op het ingestelde totale vermogen.

Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Pauzefunctie Met de pauzefunctie kunt u makkelijk en snel alle kookzones tijdelijk deactiveren. De sensortoetsen reageren op vingercontact zie hoofdstuk Bora pure kookplaat aansluiten van het apparaat. De resterende tijd wordt weergegeven. Kinderbeveiliging permanent activeren Zie 7.

Net zoals bij de andere Bora kookplaten is ook de Bora Pure voorzien van een kookplaat met de zogenaamde 4 24 indeling. XXVerwijder suiker- en zouthoudende levensmiddelen en sappen onmiddellijk van de hete kookzone. Hij mag in geen geval zelf de stroom of het gas aansluiten. XXWerk nooit met een open vlam terwijl de kookveldafzuiging is ingeschakeld.

Algemene veiligheidsinstructies Het apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. XXSluit het kookveld alleen via een vaste verbinding aan op een netaansluitkabel van het type H 05 VV-F met een overeenkomstige minimale doorsnede zie tabel Beveiliging en minimale doorsnede. XXMaak ingedroogde verontreinigingen week met een vochtige bora pure kookplaat aansluiten niet krassen. Pauzefunctie Met de pauzefunctie kunt persoonlijk cadeau vriendin makkelijk en snel alle kookzones tijdelijk deactiveren!

  • Baking soda schimmel badkamer
  • Max factor miracle touch foundation ingredients
  • Waterkoker ontkalken met schoonmaak azijn
  • Multifocale glazen pearl prijzen