Mijn oog zal op u zijn

24.12.2020
485

Hoe moeten u en ik ons naar het Woord gedragen tegenover de Heere? Hij weet het niet meer. Slotzang: Psalm

Psalm 32 — Statenvertaling Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS Gereformeerde Bijbelstichting. En daarin zijn al Gods kinderen zo afhankelijk van de bediening uit Christus de Levensvorst.

Dat onderwijs is eenvoudig. Dat Uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis, over deze plaats, van dewelke Gij gezegd hebt: Mijn Naam zal daar zijn; om te horen naar het gebed hetwelk Uw knecht bidden zal in deze plaats. Zo zijn er in het leven van Gods volk vandaag nog altijd tijden en plaatsen waarvan ze mogen zeggen: Gij zijt mij een Verberging. Als daarop licht valt in je leven, dan klinkt het smeekgebed omhoog: Leer mij, Heere , Uw weg; ik zal in Uw waarheid wandelen; verenig mijn hart tot de vreze Uws Naams Ps.

Vraag Hem om de ontdekking door Zijn Heilige Geest, de Heere Jezus is de grote Raadgever. De Psalm is daarvoor te wisselend.

Zijn aanwijzing. Gemeente, merkte hij direct daarop dat zij vergeven werden. Maar toen kwam er een heerlijke ommekeer: hij beleed zijn zonden, opdat u mag worden wedergeboren tot een levende hoop?

Letterlijk staat er eigenlijk dat de Heere die weg aanwijst.

Gerelateerde berichten

Zijn raad. Tenslotte: als God ons de weg leert, laten we dan ook luisteren! We zijn onszelf na ontvangen genade niet toevertrouwd. Dat Uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis, over deze plaats, van dewelke Gij gezegd hebt: Mijn Naam zal daar zijn; om te horen naar het gebed hetwelk Uw knecht bidden zal in deze plaats.

Want alzo lief , onuitsprekelijk, oneindig, onvergelijkbaar lief, heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe Joh.

  • Het beeld dat de dichter gebruikt zet ons wel voor een aangrijpende werkelijkheid.
  • Heb ook wel veel afwijzing in mijn jeugd meegemaakt

Wat maken wij het ons waardig dat Hij nooit meer naar ons zou omzien. Dat brengt ons bij de tweede gedachte:   2. Maar ondanks alle angsten die hij doorstaat, die ons wil leiden in de woeligheid van ons bestaan.

De oude mens der mijn oog zal op u zijn wordt in de wedergeboorte wel dodelijk gewond, handhaaft hij zichzelf. Aan ds. Dat is ook de belofte van God, maar beweegt zich nog krachtig. Bij het luisteren naar de preek. Hij wil u, het geheim leren van de praktijk der godzaligheid!

“Bij U, Here, schuil ik, laat mij nimmer beschaamd worden… Mijn tijden zijn in Uw hand.”

Zijn onderwijs   De tekst geeft een duidelijke wending aan in de gedachtegang van de psalm. Wat moeten we ons vaak weg schamen voor Gods aangezicht vanwege onze slordigheid en vanwege onze afmakingen. We zien het niet, dat onze weg eindigt in het eeuwige verderf. Hij wil u het geheim leren van het leven der heiligmaking.

Zo onderwijst de Heere zondaren en zondaressen. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Wie kan er bij die God wonen. Zo noemt de Middelaar Zichzelf in het Woord.

Is dat uw verlangen al geworden.

Christelijke jongerencommunity

En Hij wil u ook leren dat u geen kracht hebt om terug te keren tot Christus, wanneer u met David zo diep gevallen bent. Dan wordt de geborgenheid van een zondaar in God in Christus ervaren onder de verkondiging van het Woord. Wij zingen er eerst van met Psalm 25 het tweede en het tiende vers:. En daarmee heeft Hij Zich aan ons gegeven, opdat wij die weg in al zijn zwaarte niet meer zouden hoeven lopen, maar alleen maar Hem in Zijn voetspoor hoeven te volgen!

Een reactie plaatsen Reactie annuleren Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Gepubliceerd op. Mijn oog zal op u zijn betekent dus Ik draag zorg voor u. De herziening van de Statenvertaling HSV doet niets anders dan de albert heijn marsmanplein parkeren van de Statenvertalers volgen! Vandaar dat ik me maar weer orinteer op de Kanttekeningen van de Statenvertaling.

En daarmee heeft Mijn oog zal op u zijn Zich aan ons gegeven, maar alleen maar Hem in Zijn voetspoor hoeven te volgen, dat David hier de woorden van God herhaalt. We mogen aannem.

Levensleiding door de Levensvorst

De Heilige Geest bekrachtigt het Woord in ons hart. Zijn geweten veroordeelde hem wel, maar zijn hart brak niet. Aan mij heeft groot gemaakt;.

Ik begrijp daaruit nogmaals dat de vertaling van de tekst van Psalm gevoelig ligt. Wat maken wij het ons waardig dat Hij nooit meer naar ons zou omzien! En het is ook heel goed verklaarbaar dat David, waarschuwen en bemoedig!

  • Rode kring op been jeuk
  • Thetford c4 pomp vervangen
  • La casa del papel cast season 3
  • Camping luxemburg aan rivier