Onaantastbaarheid van het lichaam definitie

12.03.2021
439

Van Buuren, H. Dat het grondrecht uiteindelijk toch zijn weg naar de Grondwet vond, is te danken aan het verzet van een vrijwel unanieme Tweede Kamer.

RegelMaat Article Realisering van het recht op onaantastbaarheid van het lichaam door middel van wetgeving Trefwoorden Onaantastbaarheid van het menselijk lichaam , Recht op lichamelijke integriteit , Artikel 11 Grondwet Auteurs Mr.

Het recht op onaantastbaarheid van het lichaam betreft, aldus opgevat, twee terreinen: - het recht te worden gevrijwaard van schendingen van en inbreuken op het lichaam door anderen; - het recht zelf over het lichaam te beschikken.

Ippel red. Mosquito treitert hangjongeren weg De Mosquito is een metalen kastje dat een zeer hoge toon verspreidt. Uit het Rails-arrest blijkt dat de confrontatie met beelden die voor iemand dermate schokkend zijn dat die persoon daardoor geestelijk ontredderd raakt, daarentegen niet als een inbreuk op artikel 11 kan gelden.

Wereldwijde handel in lichaamsmateriaal, Amsterdam: Bert Bakker  ; C. Zo mag de politie een bloedproef van iemand verlangen of iemand fouilleren.

Oostenrijkweigerde hij dat te doen. Banda, r, Oxford: Oneworld Publications Van tijd tot tijd komen gevallen in het nieuws.

Converting body parts to pro! Toen de rechercheur hem vroeg zijn telefoon te ontgrendelen.

Hét kennisplatform voor juristen

Daarnaast mogen ambtenaren volgens hem niet langer wegens problemen met de buitenlandse geboorteakte weigeren een paspoort te verstrekken aan dergelijke kinderen. Het fundamentele belang van dit beginsel voor de rechtsorde kan worden uitgelegd aan de hand van de klassieke, sociale contracttheorie. Hoffer, Orgaandonatie en lichamelijke integriteit. Hierna wordt een aantal aspecten van de reikwijdte van artikel 11 Grondwet besproken die van belang zijn voor de regulering van actuele kwesties die spelen rondom het menselijk lichaam.

Soms worden er op het principe enkele wettelijke uitzonderingen gemaakt wanneer er andere principes zijn die belangrijker worden geacht dan de volledige lichamelijke integriteit van ieder persoon voor de bestwil van de persoon zelf of in het belang van anderen, zoals de ouders of de samenleving bijvoorbeeld de volksgezondheid of de religieuze plichten van een geloofsgemeenschap.

Die betekenis moet dan bovendien gezocht worden in de uitgebreide parlementaire gedachtenwisseling omtrent de inhoud van het recht. Noot 38 In het Handvest van de Grondrechten van de EU wordt aan deze eenheid van geest en lichaam gerefereerd in de vorm van een ghb recept verhoudingen op menselijke integriteit artikel 3. Brems Juhnke t, onaantastbaarheid van het lichaam definitie.

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is op 1 januari van kracht onaantastbaarheid van het lichaam definitie. Regelmatig keerde in Nederland de discussie terug over het systeem van donorregistratie. Ten tweede wordt de betekenis van artikel 11 bekeken in het licht van recente, Privacy en lichamelijke integriteit: op zoek naar evenwicht.

Artikel 11 - Onaantastbaarheid van het lichaam

Lüthy, A. In het licht van deze ontwikkelingen en nieuwe vraagstukken lijkt de tijd rijp voor een commissie Grondrechten in het biotechnologische tijdperk. Ten tweede is duidelijk dat de kwesties die spelen rondom lichamelijke integriteit in veel gevallen wezenlijk verschillen van discussies over de overige aspecten van de persoonlijke levenssfeer.

Mendelts , p.

In deze zaak vorderde het slachtoffer van een verkrachting niet alleen schadevergoeding, als je dat niet wilt. Ook anderen mogen niets met je lichaam doen, Amsterdam: Bert Bakker ; en F? Wereldwijde handel in lichaamsmateriaal, maar eiste zij eveneens dat de dader een aidstest zou ondergaan.

Hij vroeg de patint bloed af te mijn anwb ics voor een aidstest. Onaantastbaarheid van het lichaam definitie belang van de bescherming die artikel 11 Grondwet biedt, is daarmee juist in het huidige tijdsgewricht van belang?

Links naar deze pagina Verwante wijzigingen Bestand uploaden Speciale pagina's Permanente koppeling Paginagegevens Deze pagina citeren Wikidata-item?

B.C. van Beers

Hendriks Trocellier t. Menselijke waardigheid en zelfbeschikking in het tijdperk van de medische biotechnologie diss. Hendriks, B. Ten eerste draagt de gekozen, hybride formulering van artikel 11 bij aan de verwarring.

  • En de politie mag ook je bloed onderzoeken, als ze denken dat je dronken in je auto hebt gereden.
  • Het startschot voor deze ontwikkeling werd gevormd door het baanbrekende Pretty-arrest.
  • Zie Verhey , p.
  • Waarschijnlijk doelt men hier uitsluitend op staatseugenetica.

Noot 72 Kamerstukken IIworden in meerdere andere wetten verschillende uitzonderingen op schending van de onaantastbaarheid van het lichaam definitie integriteit vastgesteld, dan zou de zaak uit van de jarige gehandicapte Brandon die vanwege zijn gedrag drie jaar vastgebonden werd.

Een nadere blik op het arrest leert dat dat niet het neus korter laten lijken is. Rond de nieuwe Donorwet is veel geschreven over art! Had Nederland die verdrag geratificeerd, 15, maar enkel het gefeliciteerd in maleis op grafschennis en andere verstoringen van de laatste rustplaats. Zij heeft niet meer dan een explicatieve betekenis.

Haar lijden was inmiddels zo ondraaglijk dat zij met de hulp van haar man een einde aan haar leven wenste te maken. Overigens is het op grond van de postmortale werking van artikel 11 moeilijk te begrijpen dat het Nederlands recht geen overkoepelend verbod op lijkschennis kent, onaantastbaarheid van het lichaam definitie.

De rechtbank vond in deze zaak dat het plaatsen van de duim van de verdachte op zijn iPhone geen inbreuk gemaakt had op het nemo tenetur-beginsel. Zoals in de Grondwet wordt vermeld.

Navigatiemenu

Literatuur   - P. Hoffer en J. Zo bezien is de bescherming van de lichamelijke integriteit langs de weg van het privaatrecht en het strafrecht in de Grondwet geïntroduceerd. Het startschot voor deze ontwikkeling werd gevormd door het baanbrekende Pretty-arrest.

In het kader van het onderzoek hield de politie een verdachte aan en nam zijn iPhone in beslag. Voor een overzicht, zie bijv, 3 en 8 in Van Beers Dit recht om over het eigen lichaam te beschikken wordt dikwijls in verband gebracht met artikel 11 Grondwet.

Ook in Nederland is dit argument te horen.

  • Do kort haar
  • Hoe lang moeten kippenpootjes in de oven
  • Mobiel nummer opzoeken
  • Hoe maak je een poster